Under 2012 anlitades vi av ett mindre företag som fått i uppdrag att åtgärda ett försäkringsärende efter en villabrand. Projektet var omfattande och kontakten med uppdragsgivaren och försäkringsbolaget fungerade väldigt bra.

Tygelsjö