Våra mål2013-09-11

Malmö Byggcenter AB skall sträva efter att växa med ansvar och aldrig låta tillväxt i antal anställda eller omsättning gå före kvalitet i arbete och kontroll i projekt.

Malmö Byggcenter AB skall sträva efter att kunna erbjuda så stor del i entreprenaden som möjligt i egen regi och på så sätt möta marknadens behov av olika yrkesgrupper.

Malmö Byggcenter AB skall sträva efter att bli förstahandsvalet för de kunder som prioriterar högsta kvalitet i arbete, material, underarbeten och bemötande. Detta kvalitetsmål skall mötas genom att på ett balanserat sätt:

  • Anställa, behålla och vidareutbilda rätt personal.
  • Använda rätt material på rätt sätt vid rätt tillfälle.
  • Använda ansvarstagande, kompetenta och pålitliga underentreprenörer.
  • Bemöta kunden så att denne får förtroende för det arbete vi utför.

Malmö Byggcenter AB skall sträva efter att erbjuda våra kunder priser som är konkurrenskraftiga och speglar värdet av det arbete vi utför.

Malmö Byggcenter AB skall använda underentreprenörer som uppfyller myndighets-, bransch-, och etiska krav och dessutom levererar den kvalitet i arbete som Malmö Byggcenter står för.