Våra certifieringar2013-09-11

Malmö Byggcenter är medlem i Sveriges Byggindustrier samt Byggmästareföreningen i Malmö-Lund.

Vi är behöriga att utföra våtrumsarbeten enligt BBV (Byggkeramikrådets behörighetsbevis).

Vi har god betalningsförmåga (Ratingintyg A, Soliditet AB).