Vår historia2013-09-12

Malmö Byggcenter grundades i form av ett handelsbolag 2005. Då var det enbart de två grundarna, Jonas Schäfer och Magnus Larsson, som var aktiva i företaget. År 2006 anställdes den första snickaren.

2009 ombildades Malmö Byggcenter till ett aktiebolag. Företaget bestod då av grundarna och två snickare. Sedan ombildningen till aktiebolag har företaget tagit fart och visat en god tillväxt. I augusti 2011 bestod företaget av 7 personer. I augusti 2012 bestod företaget av 10 anställda och i augusti 2013 bestod företaget av 24 anställda.

Under våren 2013 förvärvades Bröderna Alsterlind AB, vilket gav en större bredd i verksamheten då det förvärvade företaget är specialiserade på främst måleri, mureri och badrum.

  • Allt från snickerier

    till totalentreprenader…

  • Allt från snickerier

    till totalentreprenader…

  • Allt från snickerier

    till totalentreprenader…