Miljö och arbetsmiljö2013-09-11

MBC skall minimera sin påverkan på miljön genom medvetenhet och eftertänksamhet i varje moment av arbetet. MBC skall verka för att hålla spill, körning samt övrig påverkan till ett minimum. MBC skall sträva efter att uppnå en så hög grad av återanvändning och återvinning som möjligt. Nedskräpning och annan tankelös miljöåverkan får absolut inte ske. Malmö Byggcenter tillämpar båda generella och projektspecifika styrdokument för att miljöarbetet ska skötas på optimalt sätt.

  • MBC skall i minsta möjliga mån bidra till negativ miljöpåverkan, oavsett situation.
  • MBC skall vara ett föredöme för andra byggföretag när det kommer till miljöhänsyn bland medarbetare.
  • MBC skall ta ansvar för sin miljöpåverkan.

Arbetsmiljö är något vi arbetar hårt med och vi är mycket noga med att de riktlinjer som vi tillsammans tar fram, såväl som de av myndigheter framtagna, efterlevs. Det finns i våra projekt både projektspecifika riktlinjer för hur arbetsmiljön ska fungera och upprätthållas såväl som generella regler som varje anställd är tvungen att sätta sig in i och efterleva. En stor del av arbetskraften på MBC är utbildad i Bas P/U och det finns skyddsombud för varje arbetsplats och ett system med skyddsronder.