Privatpersoner/ROT

Tegelbalksbyte

Beställare: HSB BRF Henriksgården i Lomma

Utförandetid: 8 veckor

Projektstorlek: <2 MSEK

Under  försommaren och somamren 2015 genomför vi ett byte av 240 tegelbalkar i varierande storlek åt BRF Henriksgården i Lomma.

Bredgatan – Industrigatan – Slättängsgatan, Lomma.

Takbyte

Beställare: Privatpersoner, Åkarp

Utförandetid: 8 veckor

Projektstorlek: <2 MSEK

Under  försommaren 2015 genomförde vi ett byte av tegeltak om ca 500 kvm samt isolering och inredning av 100 kvm råvind.

Åkarp

Tillbyggnad

Beställare: Privatpersoner, Lund

Utförandetid: 25 veckor

Projektstorlek: <2 MSEK

Under våren och försommaren 2015 genomför vi en tillbyggnad på ca 50kvm i Lund.

Väster, Lund

Under 2012 drev vi ett tillbyggnadsprojekt i Lund på ca. 55 kvm i ett respektive två plan. Gjuten platta på mark, ytterväggar som murades i isolerande Leca block, träbjälklag och takstolskonstruktion.

Arbetet innefattade nyckelfärdig produkt med el, målning, kalkel / klinker, inredning etc.

Under 2012 utförde vi ett tillbyggnadsarbete på ca 45 kvm i två plan på en större villa. Arbetet innefattade gjutning av ytterligare platta, förlängning av befintligt tak, bärande konstruktioner samt in- och utvändig inklädnad och elarbete.

Höllviken

Under 2011 uppförde vi en skånelänga Grevie med mycket gott resultat.

Befintlig skånelänga revs och vi byggde en ny i utförande som efterliknade den mer än 100 år gamla byggnaden.

Färdig produkt levererades med all inredning, badrum, målning, el, VVS etc.

Grevie

Under 2012-2013 drev vi ett tillbyggnadsprojekt i Lund på ca. 100 kvm i ett plan med träkonstruktion.

Tillbyggnaden anslöt mot befintligt hus och mot grannfastigheten.

Befintlig byggnad totalrenoverades i samband med tillbyggnaden.

Vi har utfört mindre projekt i stor variation. Vanliga exempel på sådana mindre arbeten är takbyte på villor, staketbyggnation, trädäck, mindre invändiga renoveringar, köksbyten, inredningssnickeri etc.

Under 2011 genomförde vi en komplicerad tillbyggnad på ca 50 kvm i två plan. Arbetet innefattade gjutning av ny platta, ändringar av takstolskonstruktionen, omfattande stålkonstruktioner samt in- och utvändig inklädnad och elarbete.

Bjärred

Vi har stor erfarenhet av och har utfört ett större antal badrums- och toalettrenoveringar. Vi är behöriga att uppföra våtrum enligt byggkeramikrådets standarder och regler.

Under sommaren 2013 utförde vi en fullständig utvändig målning av ett bostadshus i Vellinge.

Vellinge