Företag

Delentreprenad, bygg

Beställare: AREIM Malmö Lybeck & Hamburg

Utförandetid: ca 24 månader

Med start sommaren 2015 utför vi bland annat väggresning, lokalanpassningar, måleri och plattsättning.

Södra promenaden – Malmborgsgatan – Stora Nygatan, Malmö.

Köksrenovering

Beställare: Västgöta Nation i Lund

Utförandetid: 11 veckor

Under sommaren 2014 renoverade vi restaurangköket på Västgöta Nation i Lund. Projektet omfattade rivning av befintligt kök, nyläggning av rör och ventilation samt ny utformning av köket med tillhörande montering av köksmaskiner och montering av markförlagd fettavskiljare.

Tornavägen, Lund

Badrumsrenovering

Beställare: Stiftelsen Västgötagården i Lund

Utförandetid: 9 veckor

Under sommaren 2014 utför vi en badrumsrenovering i Lund på studentnationen Västgöta Nation. Projektet omfattar helrenovering av 12 badrum.

Tornavägen, Lund

Under 2012 anlitades vi av ett mindre företag som fått i uppdrag att åtgärda ett försäkringsärende efter en villabrand. Projektet var omfattande och kontakten med uppdragsgivaren och försäkringsbolaget fungerade väldigt bra.

Tygelsjö