BRF

Totalentreprenad, bygg

Beställare: BRF Solskenet, Lund

Med start våren 2017 utför vi fasadrenovering och fönsterbyte på BRF Solskenet.

Blidvädersvägen – Sunnanväg, Lund.

Takbyte

Beställare: BRF Allén, Lund

Utförandetid: 3 veckor

Projektstorlek: <2 MSEK

Under  försommaren 2015 genomförde vi ett byte av papptak om ca 550 kvm åt BRF Allén.

Södra Esplanaden, Lund

Fasadmålning

Beställare: BRF Solstrålen, Malmö

Utförandetid: 10 veckor

Projektstorlek: <2 MSEK

Under våren och försommaren 2015 målade vi samtliga plåtdetaljer på BRF Solstrålens fasader.

Stora Trädgårdsgatan – Norregatan – Grönegatan, Malmö

Fasadrenovering

Beställare: Bf Söderhem, Malmö

Utförandetid: 20 veckor

Projektstorlek: <2 MSEK

Under våren och försommaren 2015 genomför vi en fasadrenovering av tegelfasad åt Bf Söderhem i Malmö.

Flensburgsgatan – Södra förstadsgatan, Malmö

Badrumsrenovering

Beställare: BRF Citymunken, Malmö

Utförandetid: 20 veckor

Projektstorlek: <2 MSEK

Under våren och försommaren 2015 genomförde vi renovering av 24 badrum åt BRF Citymunken i centrala Malmö.

Munkgatan, Malmö

Takbyte

Beställare: BRF Grynet, Helsingborg

Utförandetid: 15 veckor

Projektstorlek: <2 MSEK

Under hösten och vintern 2014  genomförde vi ett takbyte på ca 1200 kvm i Helsingborg.

Berzeliusgatan, Helsingborg

Trapphusrenovering

Beställare: BRF Lokföraren, Lund

Utförandetid: 15 veckor

Projektstorlek: <1 MSEK

Under hösten 2014  renoverade vi 7 st trapphus samt bytte entrépartier på BRF Lokföraren i Lund 

Bryggaregatan – Lokföraregatan, Lund

Stambyte

Beställare: HSB BRF Igelkotten i Trelleborg, Trelleborg

Utförandetid: 20 veckor

Projektstorlek: <4 MSEK

Under hösten 2014 – våren 2015 utförde vi ett stambyte på 22 bostäder på BRF Igelkotten i Trelleborg. 

Hantverkaregatan – Hejridaregatan, Trelleborg

Fasadrenovering m.m.

Beställare: BRF Tegeltrasten, Lund

Utförandetid: 20 veckor

Projektstorlek: <2 MSEK

Under hösten-vintern 2014 renoverade vi trapphus, loftgångar och fasader på BRF Tegeltrasten i Lund. 

Trastvägen, Lund

Fasadrenovering & fönsterbyte

Under 2014 utför vi ett projekt på bostadsrättsföreningen Cirkeln som ligger i centrala Malmö på Nobelvägen. Projektet innefattar renovering av tegelfasaden samt fönsterbyte,  byte av fönsterbalkar, portrenoveringar och installation av elvärmekablar i hängrännor och stuprör. Vi utför dessutom en omfattande förstärkning av fastighetens burspråkskonstruktioner.

Nobelvägen, Malmö

Under 2014 utför vi ett projekt i Staffanstorp på Nämndemansgården. Projektet sträcker sig från maj till september och innebär främst fönsterbyten samt renovering av väggarna på husets balkongsida i 240 lägenheter. Arbeten som utförs är sanering av eternit, elarbeten, målning av betongväggar och tak, byte av fönster och balkongdörr, renovering av väggar samt plåtarbeten.

Staffanstorp

Under våren 2013 utförde vi balkongarbete samt omfogning av fasad med hydrauliskt kalkbruk. Balkongerna revs i sin helhet och nya stålbalkar monterades. Därefter formades, armerades och göts helt nya balkonger på BRF Älgen.

Osbygatan, Malmö.

Under sommaren och hösten 2012 monterades ett nytt tegeltak samtidigt som fasaden och skorstenar renoverades. Dessutom monterades ny plåt på fasader och tak.

Amiralsgatan, Malmö.

Under sommaren 2012 utförde vi fönsterbyte samt plåtarbete på BRF Wallgården i Lund. Projektet omfattade 16 lägenheter och ett hundratal fönster.

Tullgatan, Lund.

På BRF Kornetten utförde vi under 2012 fönsterbyte i samtliga lägenheter i bostadsrättsföreningen. Under 2013 anlitades vi på nytt för att renovera innergården med ny isolering av källarväggar, nya dagvattenledning och dränering samt plattsättning, asfaltering och planteringar.

Kornettsgatan, Malmö

På Herrestadsgatan totalrenoverade vi under våren och sommaren 2012 11 st. balkonger. Vi tillverkade och monterade nya balkongräcken, rev dålig betong och applicerade nya tätskikt.

Herrestadsgatan, Malmö.