Fastighetsägare2013-09-11

För dig som är fastighetsägare kan vi erbjuda alla sorters tjänster inom bygg, måleri, mureri samt badrum i egen regi, både enligt fasta och löpande överenskommelser. Vi åtar oss totalentreprenader med erforderlig samordning av underentreprenörer utanför vårt eget kompetensområde. För fastighetsägare erbjuder vi lösningar både vad gäller service och större projekt. Inget projekt är för litet och inget projekt är för stort.

Se våra projekt